ဩစတြေးလျနိုင်ငံသည်လည်း နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ပညာရေးကို ပေးစွမ်းနိုင်သောပညာရေးစနစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ UK နှင့် USA တို့မှ ရရှိသော ဘွဲ့ကဲ့သို့ပင် ဩစတြေးလျတက္ကသိုလ်များမှ ပေးအပ်သော ဘွဲ့သည်လည်း ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံထားရပြီး ဖြစ်ပါသည်။ UK နှင့်USA နိုင်ငံများကဲ့သို့ပင် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားအများအပြား တက်ရောက်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသား တတိယမြောက် အများဆုံးနိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင်ယခုနှစ်အတွက် ဩစတြေးလျမှ တက္ကသိုလ်ကြီး (၆) ခုတို့သည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် (၁၀ဝ) စာရင်းဝင်လည်း ဖြစ်ပါ သည်။ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် အေးချမ်းလုံခြုံစိတ်ချရသော ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အသွေးကို အမြန်ဆုံးတိုးတက်ရန် လေ့ကျင့်နိုင်သော အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခု ဖြစ်ခြင်းတို့ကလည်း ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားသင့်သော အကြောင်းအရင်းများဖြစ်ပါသည်။
ဩစတြေးလျ၏ ပညာရေးစနစ်တွင် အဆင့်မြင့် ပညာရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရေးဟူ၍ ကွဲပြားပါသည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်တွင် ဘွဲ့ဒီဂရီ၊ ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီနှင့် ပါရဂူဘွဲ့ များ ပါဝင်ပါ သည်။ အဆိုပါဘွဲ့များကို ဩစတြေးလျရှိ တက္ကသိုလ် (၄၃) ခုအပါအဝင် အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို သင်ကြားပေးနိုင်သော ကျောင်းများ တွင် သင်ယူနိုင်ပါသာည်။ ဩစတြေးလျ၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို ဩစတြေးလျအစိုးရမှ Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) မှ ထိန်းချုပ်ပြီး အဆင့်မြင့် ပညာသင်ကြားပေးနေသော တက္ကသိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အရည်အသွေးနှင့် စံနှုန်းတို့ကို စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးပေးသော အဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ ဩစတြေးလျတွင် အဆင်ပြေစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေး၊ အရည်အသွေး ပြည့်ဝသောပညာရေးကို ရရှိစေရေးနှင့် မှန်ကန်တိကျသော သတင်းအချက် အလက်များ ရရှိစေရေးတို့အတွက် Eduction Services for verseas Students (ESOS) ၏ဥပဒေများအရ ကာကွယ်ထားပါသည်။ဩစတြေးလျ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးကို သင် ကြားလိုသူများအတွက်မူ အစိုးရနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော Australian Vocational Education and Training (VET) qualification များကို လေ့လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးကို အစိုးရကျောင်းများ ဖြစ်သော Technical and Futher Education (TAFE) ကျောင်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများက သင်ကြားပေးပါသည်။ အဆိုပါကဏ္ဍကို ဩစတြေးလျ အစိုးရမှ ငွေေMuးထောက်ပံ့ပေးပြီး မူဝါဒရေးဆွဲခြင်း၊ အရည်အသွေးနှင့် စံနှုန်းထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ အလုပ်ခွင်သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်ရန် သင်ကြားပေးသော ပညာရေးဖြစ်သည့်အလျောက် လုပ်ငန်းခွင်မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် များကလည်း လုပ်ငန်းခွင်နှင့်သင့်လျော်သော လေ့ကျင့်မှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့ တိုက်ရိုက်အထောက်အကူပြုသော အရည်အသွေး များ ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အလုပ်ဆင်းရခြင်းသည်လည်း VET qualification ကို သင်ယူခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ ပညာရေးကိုမူ ustralian Skills Quality Authority (ASQA) မှလည်း ထိန်းသိမ်းပေးထား သည်။ ဩစတြေးလျတက္ကသိုလ်များ၏ ဘွဲ့ ဒီဂရီသို့ တက်ရောက်နိုင်ရန် (၁၂) တန်းပညာရေး ပြီးမြောက်အောင်မြင်ထားရန်နှင့် သင့်လျော်သော အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှအခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်မြင်ထားသော ကျောင်းသားများအနေနှင့် Universtiy Foundation Pathway များမှတစ်ဆင့် ဩစတြေးလျတက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၎င်း University Foundation Program များသည် သက် ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်၏ လိုအပ်သော အခြေခံများသာမက အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းကိုပါ ထပ်မံဖြည့်စွက်သင်ကြားပေးပါသည်။ ဩစတြေးလျရှိ တက္ကသိုလ်များနှင့် TAFE ကျောင်းများတွင် Foundation Program များကိုပါ သင်ကြားပေးကြပြီး ၎င်းသင်တန်းများ၏ အားသာချက်တစ်ခုမှာ သတ်မှတ်ထားသောအမှတ်ပြည့်မီပါက သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များနှင့် TAFE ကျောင်းများသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်လက် တက်ရောက်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဩစတြေးလျတွင် ပညာသင်ကြားမည့် ကျောင်းသားများအနေ ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၏ အဆောင်များတွင် နေခြင်း၊ ဩစတြေး လျမိသားစုနေအိမ်တွင် နေခြင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင်အခန်းငှား၍ နေခြင်း စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။သို့ရာတွင် အသက် (၁၈) နှစ်အောက် ကျောင်းသားများအနေဖြင့်မူ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်မှ အသိအမှတ်ပြုသော Guardianship Arrangement ရှိပြီးမှသာလျှင် ဩစတြေးလျတွင် ပညာသင်ကြား နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ဩစတြေးလျတွင် ပညာသင်ကြားနေစဉ်ကာလအတွင်း ဩစတြေးလျ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော ကျောင်းသား ဗီဇာစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန်လည်း အထူးအရေးကြီးပါသည်။ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ကျောင်းခေါ်ချိန် ပြည့်မီရန်၊ သတ်မှတ်ထားသော အမှတ်ပြည့်မီရန်၊ ကျောင်းတက်နေသော ကာလတစ်ခုလုံးအတွက် သင့်လျော်လုံလောက်သော ငွေကြေးပမာဏကို ပြင်ဆင်စီစဉ်ထားရန်၊ ကျောင်းသားများ အချိန်ပိုင်း အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော စည်းမျဉ်းများကို သိရှိလိုက်နာရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဩစတြေးလျတွင် ပညာသင်ကြားခြင်း၏ အခြားအားသာချက်တစ်ခုမှာ အစိုးရအသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ Bachelor (သို့) Master (သို့) Phd ဘွဲ့ ရရှိပြီးပါက (ဩစတြေးလျတွင် အနည်း ဆုံး (၂) နှစ် သင်ကြားထားခြင်းဖြစ်ရမည်) ဩစတြေးလျတွင် ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့် အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ကို လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဩစတြေးလျတက္ကသိုလ်များမှ ရရှိသော ဘွဲ့ဒီဂရီများသည် ဩစတြေးလျတွင်သာမက ကမ္ဘာတစ်ဝန်း အသိအမှတ်ပြုသော ဘွဲ့ဒီဂရီများဖြစ်သောကြောင့်လည်း ဩစတြေးလျသည် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ တတိယမြောက် အများဆုံး သွားရောက်ပညာ ဆည်းပူးရာ Study Destination အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ခံရခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။